Taktiker i brädspelet Go

Go är ett brädspel som spelas av två personer. Planen består av en spelplan på antingen 9×9, 13×13 eller 19×19 cm med ett rutnät. Den minsta planen kan lämpa sig för nybörjare då partiet är relativt kort, vilket också gör det lättare att lära sig reglerna. På planen som är 19×19 cm finns nio svarta prickar, jämnt fördelade över brädet. Dessa svarta prickar kallas stjärnpunkter och är de punkter som spelarna oftast gör sitt första drag på. Go spelas med svarta och vita linsformade spelpjäser, som också kallas för stenar. Målet är att ta över ett större territorium än motståndaren.

Bygg en gränslinje

För varje drag placeras en pjäs där två linjer som bygger upp rutnätet korsar varandra. Även där vardera linje möter brädets fyra sidor utgör placeringspunkter för pjäser. En spelad pjäs flyttas inte förrän den eventuellt blivit fångad av motståndaren. En taktik för att säkra det område du vill göra anspråk på kan vara att skapa en gränslinje som gör det svårt eller omöjligt för motståndaren att infiltrera. Samtidigt som du bygger upp din gräns kan du störa motståndarens egna gränsbildning genom att placera pjäser som minskar dennes chanser till ett större territorium. Men se upp så du inte blir omringad!

Fånga eller bli fångad

För att minska motståndarens chanser till vinst kan du fånga dennes pjäser. Detta gör du genom att ringa in den andra med dina egna pjäser. Säg till exempel att du spelar med de svarta pjäserna. När du har lyckats ringa in en vit pjäs så plockas den bort från spelet och placeras i din fångsthög. Du kan fånga flera pjäser åt gången. När båda spelare sedan har gjort sina resterande drag kan det finnas kvar både svarta och vita fångstpjäser. För att avsluta spelet placeras de vita fångstpjäserna i vitt territorium och de svarta pjäserna i svart. Den spelare som har flest hel- och halvrutor inom sitt territorium vinner.